Back to Top

Persondata


Persondata på

hemmet-lejr.dk


Kort om Hemmet Strand og hemmet-lejr.dk/ og tilmeld.hemmet-lejr.dk

Sommerlejren Hemmet Strand ejes og drives af Luthersk Mission i Vestjylland. Oplysninger herom kan ses på hemmet-lejr.dk under kontaktoplysninger.


For de enkelte lejre er der udpeget en ansvarlig leder. Fremover kaldet lejrlederen. Oplysninger om de enkelte lejrledere kan ses på de enkelte lejres side.

For lejren som bygning/lejrsted er der udpeget et udvalg som varetager lejrens drift og vedligeholdes samt overordnet planlægning. Fremover kaldet "Lejrudvalget". Lederen af udvalget fremgår af siden hemmet-lejr.dk


Regelsæt:

Interesseafvejningsreglen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

Samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)  

Overholdelse af en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)

---------------------

Formål


Forud for afholdelse af lejre er det nødvendig for lejrlederen, at kende hvem og hvor mange der deltager på de enkelte lejre.


For at det kan lade sig gøre er der på dette website mulighed for, at tilmelde sig til de enkelte lejre.

Dette betyder samtidig, at vi indsamler data om dig.

Det vil være de oplysninger som du selv indtaster ved tilmeldingen så som navn, efternavn, adresse, postnr, by, mailadresse og kontaktnummer til hjemmet, alder og køn.

Oplysningerne anvendes af lejrlederne til deltagelister, inddeling i grupper fx. fodboldhold, fordeling af værelser, styring af betaling samt kontaktoplysninger til hjemmet såfremt dette skulle være nødvendig.

Der ud over kan det fx være størrelse på en t-shirt eller hvem man helst vil bor sammen med.

Evt. forhold som lejrlederen bør kende så som allegi eller medicin kan angives på tilmeldingen eller direkte til lejrlederne ved ankomst.

Når du tilmelder dig en lejr, samles de data du indtaster i en tabel i den database som websitet også er gemt i.

Lejrlederne kan i mens tilmeldingen foregår få oplyst antal og fordeling i alder og køn som kan anvendes i deres planlægning af lejeren. Øvrige data med persondata så som navne og adresser mv. gives der først adgang til efter tilmeldingensfristen er udløbet. Denne dato er angivet i siden til de enkelte lejre. Dog kan tilmeldingen holdes åbent, hvis der er ledige pladser.

Listen med tilmeldte til de enkelte lejre hentes fra websitets database og krypteres i henhold til AES standarden med 256 bit og  sendes til lejrlederen via mail. Den krypterede fil kan kun åbnes med den korrekte nøgle som er tilgængelig for lejrlederen forinden, via anden medie end mail.

Lejrudvalget modtager en opgørelse over tilmeldte som alene indeholder antal deltagere, køn samt postnr. fordelt på de enkelte lejre.

Disse data anvendes til statistik og fremtidig planlægning.


Websitet anvender af hensyn til systemet bag tilmeldingsformularen, der ud over ip adressen og tidspunktet for modtagelsen af tilmeldingen. Disse data har ingen relevans for lejren og slettes inden filen fremsendes til lejrlederen.


Opbevaring af data (varighed)


Når de enkelte lejre er afsluttet, har de indtastede data så som navne, adresser og særlige forhold ikke længere relevans.

De indsamlede data i databasen slettes når sommerens lejrere er afsluttet, dog senest 1. august i det år data er modtaget. Sikkerhedskopier af databasen slettes ligeså.

Lejrlederen forpligtiger sig ligeledes til at slette lister med navne over de tilmeldte til den lejr de har ansvaret for inden den 1. oktober i det år data er modtaget. Lejrlederen skal efter lejrens afslutning evaluerer lejren og kan derfor have et behov for, at gemme data  lidt længere end tilmeldingssiden.


Tidligere år har de tilmeldte modtaget en kvitteringsmail med de indtastede data. Da det ikke umiddelbart er muligt, at sende disse data krypteret via websitet, udgår denne service.

Efter du har klikket send på tilmedlingensformularen vil der vises en kvitteringsside som du kan printe ud såfremt du har behov for dette.

Websitet hemmet-lejr.dk har ingen interesse i, at vise reklamer eller i videregivelse af data til personer eller organisationer som ikke har en direkte tilknytning til Sommerlejren Hemmet Strand.


Såfremt vilkårene for anvendelse af tilmeldingssiden ikke kan accepteres vil det ikke være muligt at tilmelde dig til lejrene via denne side. I stedet kan du rette direkte henvendelse til lejrlederen som er angivet på de enkelte lejres side.


Databeskyttelsesforordningen


Databeskyttelsesforordningen har til formål at beskytte personers data.

Du kan finde lovgivningen her eur-lex.europa.eu

Du kan læse mere om emnet på datatilsynets website https://datatilsynet.dk. eller "ofte stillede spørgsmål" via http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Databeskyttelse/endelig_vejledning_med_ofte_stillede_spoergsmaal_om_frivillige_foreningers_behandling_af_personoplysninger.pdf


Dine rettigheder


Loven giver de registrerede personer en række rettigheder. Hvis du tilmelder en lejr via websitet hemmet-lejr.dk sker der en registrering af dig og som registreret person har du således ret til, at få indsigt i, hvad hemmet-lejr.dk har stående om dig.

Der er ikke adgang til sidens database uden et login.

Spørg evt. lejrlederen, hvis der er spørgsmål til deres håndtering af de data som er registreret om dig.


Ret til berigtigelse (rettelser)


Hvis der er registreret noget forkert, har du ret til at få det korrigeret. Hvordan sker det? Du skriver en mail til

til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ringer til administratoren for siden på 23397641.

Hvis du er mere tryg ved lejrlederen, kan du i stedet kontakte dem.


Ret til at blive slette igen


I nogle tilfælde har en person ret til at få slettet oplysninger om sig.

Hvordan sker det? Hvis du ønsker, at de oplysninger som du har angivet i forbindelse med tilmeldingen skal slettes, kan dette selvfølgelig lade sig gøre. Du skriver en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ringer på 23397641. Hvis du er mere tryg ved lejrlederen, kan du i stedet kontakte dem.

Hvis du fortsat ønsker, at deltage i lejren bedes du rette henvendelse til lejrlederen. Deres kontakt oplysninger står på tilmeldingssiden.


Ret til indsigelse


Du har i visse tilfælde ret til, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.


Klage til Datatilsynet


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://datatilsynet.dk.